Pět nejčastějších důvodů špatně umytého nádobí v profesionálních myčkách

Na profesionálních kuchyňských provozech se setkáváme s těmito pěti nejčastějšími důvody nedokonale umytého nádobí. Prvním je nečistá voda v mycí lázni, druhým jsou neprůchodné trysky, dalším z nich je přerušená dodávka mycího prostředku, čtvrtým bývá nízká teplota vody a pátým důvodem jsou ponechané zbytky jídla na nádobí. Všem se podrobně věnuje náš článek.                                       

Nečistá voda v mycí lázni

Možná tím nejčastějším důvodem nedokonale umytého nádobí, je špinavá voda v mycí lázni. I sebelepší prostředek nedokáže efektivně umývat ve špinavé vodě. A i kdyby ano, tak si představte, že vy sami z takto umytých talířů někde jíte. To není moc pěkná představa, že? Mycí lázeň je tedy nezbytné měnit pokaždé, když skončí denní směna. Ve velmi vytížených provozech samozřejmě i během dne. U takto velkých provozů, je ale předpokladem, že mají dostatečně dimenzovanou myčku nádobí, nejlépe velkokapacitní tunelovou.

Neprůchodné trysky

S čistotou mycí lázně úzce souvisí stoprocentní průchodnost mycích a oplachovacích trysek, které se nacházejí v myčce na ramenech, u nichž je potřeba zajistit snadnou mechanickou rotaci. Vyplatí se proto jednou za 7-14 dní zkontrolovat průchodnost výše zmíněných trysek a případně odstranit zbytky jídla, střepy z talířů a sklenic, párátka apod. a zajistit snadnou rotaci spodních i horních ramen.

Přerušená dávka mycího prostředku

Pokud po ukončení mycího cyklu zůstane nádobí i nadále špinavé, zůstávají na něm zbytky jídla či je mastné, je častý problém v přerušené dodávce mycího prostředku. Jednoduše řečeno, kam neteče mycí prostředek, tam nemůže být dobrý výsledný efekt. Doporučujeme nejdříve zkontrolovat bezproblémové napojení hadice do kanystru s mycím prostředkem a hlídat, aby hadice se sítem byla řádně zasunuta do kanystru, nejlépe až u samého dna. Nezapomeňte také hlídat hladinu mycího prostředku v kanystru a včas zajistit jeho doplnění, aby nedošlo k zavzdušnění dávkovacího zařízení. Samotné zavzdušnění také pochopitelně zamezí dodávku prostředku z kanystru do myčky.

Nízká teplota vody

Teplota pro nejlepší výsledek mytí je v ideálním rozpětí 55-65 °C. Při této teplotě dosahuje mycí prostředek svých nejlepších mycích vlastností. Nejpřesnější metodou jak zjistit, jestli má mycí lázeň požadovanou teplotu, je použít laboratorní teploměr a změřit teplotu mycí lázně. Není-li laboratorní teploměr k dispozici, stačí teplotu vyzkoušet krátkodobým a částečným ponořením ruky do mycí lázně. Ruku byste v ní udržet měli jen krátkodobě.

Ponechané zbytky jídla na nádobí                                    

Poslední možný problém může být v nedostatečném odstranění zbytků jídla z nádobí a řádném opláchnutí pod tekoucí vodou, před hlavním mytím. Stěžejním úkolem mycího prostředku s myčkou je umýt a odmastit nádobí.  S náležitou teplotou pak dochází i k tzv. termodezinfekci nádobí. Úkolem mycího prostředku a myčky není odstranit nebo „rozežrat“ zbytky jídel. Odstraněním zbytků jídla manuálně a předmýváním nádobí zajistíte dokonalý výsledný efekt mytí. Tedy tato prevence před špatně umytým nádobím je závislá na správném přístupu obsluhujícího personálu.